Retour

Retour

Indien je (een deel) van de order retour wilt sturen, vragen wij je eerst contact met ons op te nemen via info@cosmeticacadeau.nl. Wij ontvangen graag de volgende gegevens in de mail:

  • ordernummer
  • naam en adresgegevens
  • welke producten wil je retour sturen
  • reden van retour

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen dat je de overeenkomst wenst te herroepen. Om jouw retour snel af te kunnen wikkelen, vragen wij jou om bij deze melding jouw ordernummer, naam en adresgegevens, welke producten je wilt retourneren en de reden van retour (niet verplicht) te vermelden.

Je kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrechtte verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op dehoogte zijn gesteld van jouw beslissing dat je de overeenkomst wenst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de leveringskosten voor de heenzending niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor de terugbetaling geen kosten inrekening worden gebracht. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Voor een snelle afwikkeling van jouw retour vragen je om jouw retour per mail te melden via info@cosmeticacadeau.nl. Vervolgens verzoeken wij je deze mailwisseling bij het retourpakket te voegen, zodat wij weten welke order het betreft. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Ons retouradres is Zilverstraat 31, 2544EJ Den Haag.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Je kunt de producten beoordelen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou mogen doen. Echter, voor het beoordelen van een cadeauset is het bijvoorbeeld niet nodig om de verpakking te openen of de verzegeling te verbreken. Wij vragen je dan ook om de producten met alle geleverde toebehoren, ongeopend, onbeschadigd, ongebruikt, ongetest, in originele staat en in de originele verpakking (indien dit redelijkerwijs mogelijk is) terug te sturen. Wanneer je tijdens de bedenktermijn toch verder bent gegaan dan nodig is voor de beoordeling of je de producten wilt behouden, dan mogen wij de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100%.